ZEPHYR9AIR

PREMIUM

อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานกิจกรรม 3,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
6,000
ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง 6,000
ชั่วโมง
6,000
ชั่วโมง
8,000
ชั่วโมง
งานรับปริญญา 3,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน 6,000
ชั่วโมง
6,000
ชั่วโมง
8,000
ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ